Ubeydullah Arslan
Ubeydullah Arslan ı özellikle nakşibendiyye gibi hak tarikatlara çamur atarken görürüz hep. Peki kimdir bu Ubeydullah Arslan..